Lokalproducerat av ekologiska råvaror
- Det lilla mejeriet med det stora sortimentet -


Öppettider våren 2018

Torsdag kl 13-17
Fredag kl 13-17
Lördag kl 10-14
Gårdsmejeri med tillhörande gårdsbutik. Här säljer vi våra egenproducerade mejerivaror och andra produkter från lokala producenter. Den ekologiska mjölken hämtar vi 7 km från mejeriet och sedan skonsamt behandlar till ostar, smör, glass, yoghurt m.m. med så kort innehållsförteckning som möjligt.